Những thông tin quan trọng về Hóa đơn điện tử Doanh nghiệp không thể bỏ qua!!!


I.            Thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử:

Theo Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, quy định thời hạn chậm nhất mà doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử là ngày 01/11/2020.

II.          Các loại Hóa đơn điện tử:

1.    Hóa đơn giá trị gia tăng.

2.    Hóa đơn bán hàng.

3.    Hóa đơn khác: tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

III.       Điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử:

1.    Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

2.    Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.

3.    Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

4.    Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm: Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu.

5.    Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: bảo đảm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

6.    Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, bảo đảm dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.


ØØØ Chính vì vậy, để đảm bảo sự tiện lợi tối ưu cho Quý Khách hàng trong công tác Kế toán, cũng như công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp, ACMAN trân trọng thông báo: “PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACENT – ACMAN ĐÃ TÍCH HỢP PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”


( Đăng ký ngay để được hưởng ưu đãi: 024 3776 5618

                                                                      083 376 5618 – Ms. Thủy

                                                                      082 776 5618 – Mr. Tuấn

                                                                      081 376 5618 – Mr. Phú

Chia sẻ


    Bình luận