Phần mềm quản lý nhà hàng ACent Bar

1. Phần mềm nhà hàng ACent Bar sử dụng công nghệ hiện đại:

- Ngôn ngữ lập trình C#, hỗ trợ tối đa nền tảng Net

- Hệ cơ sở dữ liệu: Sql server, hỗ trợ làm việc mạng LAN, IP tĩnh…

- Hệ thống báo cáo: Xtrareport, Exel, Crytal report

- Giao diện Metro hiện đại

- Fonts chữ sử dụng: Unicode

 

2. Phần mềm nhà hàng ACent Bar: Nghiệp vụ Thu ngân – Bếp – Bar – Phục vụ:

- Phân quyền sử dụng chương trình

- Thiết lập hệ thống bàn, không gian phục vụ khách

- Thiết lập hệ thống menu, quy định giá bán

- Thiết lập hệ thống thanh toán

- Nhập các thông tin trên Order vào Phần mềm (máy tính)

- Quản lý chi tiết tình trạng bàn phục vụ

- In oder trực tiếp tới bếp và bar

- In hóa đơn thanh toán cho khách hàng

- In báo cáo giao ca, xác định số tiền thu ngân trong ca

- Báo cáo doanh số chi tiết từng ca, từng ngày bán hàng

- Báo cáo tổng hợp doanh số bán hàng (theo mặt hàng, nhóm hàng, bếp, bar)

- Báo cáo doanh số bán hàng theo nhân viên

- Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng

- Báo cáo tổng số món chế biến được phục vụ khách hàng

- Báo cáo các món bị trả lại không được thanh toán.

 

3. Phần mềm quản lý nhà hàng ACent Bar: Kế toán quản trị nhà hàng

- Thiết lập công thức định mức pha chế và chế biến

- Xuất kho (trừ kho tự động) theo định mức

- Kế toán theo dõi hàng tồn kho:

+ Kho tổng (Nhập – Xuất – Tồn)

            + Kho bếp (Nhập – Xuất – Tồn)

            + Kho bar (Nhập – Xuất – Tồn)

(So sánh với kiểm kê thực tế, định mức tiêu hao nguyên vật liệu)

- Kế toán tiền mặt (thu chi nhà hàng)

- Kế toán công nợ phải thu (theo dõi chi tiết công nợ phải thu)

- Kế toán công nợ phải trả (theo dõi chi tiết công nợ phải trả)

- Kế toán công nợ phải thu, phải trả khác

- Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

            + Doanh thu bán hàng

            + Phí dịch vụ

            + Giảm giá

            + Chiết khấu

- Kế toán các khoản chi phí nhà hàng:

            + Giá vốn

            + Chi phí quản lý

            + Chi phí khác

- Xác định kết quả kinh doanh nhà hàng (lãi lỗ, báo cáo quản trị)

 

>>> Thông tin liên hệ: 083 376 5618

                  thuy.bt@acman.com.vn

Chia sẻ


    Bình luận