ACMAN TOUR

ACMAN TOUR

  • Liên hệ: 0983.133.668 để biết giá


A. TÍNH NĂNG CƠ BẢN

I. Giải pháp cho hệ thống:

1.     Quản trị hệ thống – phân quyền sử dụng          

2.     Thiết lập danh mục chung

-          Danh mục khách hàng: Mã/Tên/Địa chỉ/ MST (CMT, hộ chiếu)/ điện thoại/email/ ngày sinh (đối với khách hàng cá nhân)

-          Danh mục hãng máy bay, đại lý cung cấp theo hãng

-          Danh mục quốc gia, đại sứ quán, đại lý cung cấp visa

-          Danh mục visa, loại visa

-          Danh mục nhà hàng, khách sạn

-          Danh mục các điểm tham quan, thắng cảnh;

-          Danh mục đối tác đặt dịch vụ: Cá nhân, công ty

-          Danh mục nhân viên: nhân viên KD, nhân viên đặt dịch vụ, điều hành, hướng dẫn viên

-          Danh mục các loại ngoại tệ

-          Tỷ lệ commit cho đối tác

-          Tỷ lệ hoa hồng cho nhân viên KD

Nội dung quản lý chung cho tất cả các màn hình đặt dịch vụ:

Với các giao diện vé, visa, khách sạn, xe và Tour đều có các nội dung sau:

-          Chọn đối tác đặt dịch vụ: cho phép quản lý tiền commit cho đối tác

                        Có thể <> <> <>

-          Lựa chọn hình thức thanh toán: <>, <>,  Cho phép quản lý các khoản <<đặt cọc>>, <<ứng trước>> của khách hàng;

-          Lựa chọn loại tiền thanh toán, tỷ giá thanh toán;

-          Lựa chọn thông tin khách hàng từ danh mục: có thể thêm mới khách hàng nếu chưa có trong đanh mục;

-          Lựa chọn nhà cung cấp, đại lý cung cấp từ danh mục: có thể thêm mới nhà cung cấp nếu chưa có trong danh mục;

-          Lựa chọn nhân viên kinh doanh; quản lý chi tiết doanh số của nhân viên trong tháng, quý, năm hoặc bất kỳ tại thời điểm nào;

-          Hủy dịch vụ, giảm trừ các khoản liên quan đến dịch vụ

-          Thông tin ghi chú

3.     Quản lý đặt vé: 

Chương trình cho phép lựa chọn đặt vé lẻ và vé đoàn

-          Lựa chọn vé nội địa, nước ngoài;

-          Lựa chọn nhà cung cấp : hãng cung cấp, đại lý cung cấp

-          Thông tin vé : loại vé,Số vé, hành trình, ngày giờ bay, ngày xuất vé, giá mua/com giá mua, giá bán/com giá bán…;

-          Tổng số khách (đối với khách đoàn): cho phép nhập tổng số lượng hoặc nhập danh sách khách hàng;

-          Hệ thống tự động cảnh báo ngày xuất vé và ngày giờ bay cho nhân viên đặt vé => nhắc nhở khách hàng.

-          Thông tin ghi chú

-          In phiếu đặt dịch vụ

-          Hoàn vé: các vé đã đặt, khi hoàn vé chương trình tự động ghi giảm các khoản doanh thu, giá vốn, tiền com.

-          Quản lý vé đã đặt: Các vé đã được đặt chương trình tự động chuyển vào Danh sách các vé đã đặt, kiểm soát thông tin các vé đã đặt, các vé đã hoàn

-          Tình trạng vé: đã đặt/ xác nhận

Đối với các đơn đã chuyển sang trạng thái xác nhận, sau khi chốt số liệu, chương trình tự động đẩy sang hệ thống kế toán

4.     Quản lý Visa:

-          Thông tin khách hàng đặt visa;

-          Thông tin visa: nước xin visa, loại visa, nhà cung cấp visa, ngày giờ nhận/trả visa;

-          Hệ thống tự động cảnh báo ngày trả visa;

-          Thông tin ghi chú;

-          In phiếu đặt dịch vụ

-          Quản lý danh sách visa đã đặt;

-          Tình trạng visa: đã đặt/ xác nhận

Đối với các đơn đã chuyển sang trạng thái xác nhận, sau khi chốt số liệu, chương trình tự động đẩy sang hệ thống kế toán

5.     Đặt Phòng khách sạn/ xe:

-          Lựa chọn khách sạn/ Hãng xe

-          Chi tiết phòng: loại phòng, tên phòng/ số lượng/ đơn giá/ FOC bán/ FOC mua

-          Thông tin chi tiết xe

-          Thông tin check in, check out;

-          Thống kế thời gian nghỉ lại : số đêm

-          Thống kê thời gian sử dụng xe

-          Ngày xác nhận đặt phòng với khách sạn, chương trình tự động nhắc nhở;

-          Thông tin ghi chú

-          In phiếu đặt dịch vụ

-          Quản lý danh sách các phòng/xe đã đặt

-          Tình trạng đặt phòng: đã đạt/xác nhận

Đối với các đơn đã chuyển sang trạng thái xác nhận, sau khi chốt số liệu, chương trình tự động đẩy sang hệ thống kế toán

6.     Quản lý Tour:

6.1. Đặt Tour – Lập dự toán tour:

Thiết lập tour code: xây dựng các tour mẫu tương ứng với từng mã tour

-          Chọn mã tour: Chương trình tự động đưa ra hành trình và các loại dịch vụ cho một tour, nhân viên đặt tour lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ cho từng loại trên nội dung đã có sẵn,

o   Có thể <> , <>, <các dịch vụ theo order của khách hàng

-          Thông tin khách hàng: Mã khách/ mã đoàn/tên khách/tên đại lý/ MST (CMT, hộ chiếu)/ địa chỉ/ điện thoại…

-          Loại khách hàng: Người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ;

-          Thống kê danh sách khách hàng: cho phép nhập số lượng  từng loại khách hàng hoặc nhập thông tin chi tiết từng khách hàng;

-          Tính chất đoàn: Shopping hoặc no Shopping;

-          Lựa chọn nhân viên điều hành, hướng dẫn viên

-          Thông tin chi tiết các dịch vụ: vé và đặt phòng khách sạn;

-          Lập dự toán tour để theo dõi và in đề nghị tạm ứng, cho phép điều chỉnh  thêm các khoản mục chi phí;

-          Tự động liên kết các khoản chi phí từ kế toán sang (có chi phí công ty trực tiếp thanh toán tương ứng với từng số phiếu)

-          Chương trình cho phép in phiếu đặt tour, in ra được bản mô tả tour (các điểm tham quan, ăn nghỉ) chu trình dự kiến cho khách hàng;

6.2. Quyết toán Tour:

-          Căn cứ vào các chi phí do nhân sự tạm ứng, và các khoản công ty đã thanh toán, người có thẩm quyền xét duyệt, điều chỉnh (nếu có), xác nhận chi phí hợp lệ được duyệt.

-          Nhập các khoản thu từ dịch vụ: Tiền đoàn, tiền tip, tiền commit và tiền shop (cho phép theo dõi thông tin shop)

-          In ra bảng quyết toán Tour (theo mẫu)

-          Chấp nhận quyết toán, chương trình tự động chuyển sang kế toán

6.2. Quản lý các tour đã đặt:

-          Quản lý các tour đã đặt, đang thực hiện, đã hoàn thành

-          Quản lý chi tiết tình trạng các tour, điều chỉnh thông tin các tour trong trạng thái đặt và đang thực hiện.

7.     Module chăm sóc khách hàng:

-          Tự động gửi SMS, email theo event sinh nhật của khách hàng cá nhân

-          Thiết lập các event gửi SMS, email khác

-          Lựa chọn danh sách khách hàng phù hợp với từng event

-          Lựa chọn thời gian gửi event

-          Gửi event

8.     Hệ thống báo cáo:

-          Báo cáo tổng hợp doanh thu vé, visa, khách sạn, xe, Tour

-          Báo cáo doanh số theo nhân viên

-          Báo cáo doanh thu theo khách hàng

-          Báo cáo công nợ theo từng khách hàng và theo nhân viên;

-          Báo cáo công nợ nhà cung cấp;

-          Báo cáo lãi lỗ theo từng Tour

-          Báo cáo doanh số của đối tác đặt dịch vụ

-          Thống kê các dịch vụ trong kỳ

II. Phần mềm kế toán ACMAN - ACENT

1.      Liên kết sang hệ thống kế toán quản trị:

Toàn bộ các hoạt động của vé, visa, tour, khách sạn, xe ô tô,.. được xác nhận và đẩy thông tin sang kế toán theo các định nghĩa hạch toán được xác lập:

-       Doanh thu.

-       Giá vốn.

-       Công nợ khách hàng.

-       Công nợ nhà cung cấp.

-       Tiền hoa hồng nhân viên,

-       Tiền commit khách hàng

-       Tiền tips từ các nhà cung cấp dịch vụ.

-       Các hạch toán hủy dịch vụ.

-       ....

Kế toán viên không phải nhập lại các hạch toán này, giúp cho công việc của kế toán được giảm tải và được chính xác hơn.

Việc đối chiếu công nợ có thể thực hiện bất kỳ lúc nào, bất cứ đối tượng nào

Các báo cáo liên quan cho lãnh đạo được thực hiện nhanh chóng. Lãnh đạo có thể trực tiếp vào theo dõi và khai thác các thông tin này không cần phải qua kế toán.

2.     Tích hợp hệ thống phần mềm kế toán doanh nghiệp ACMAN phiên bản ACENT:

-          Kế toán tiền mặt , tiền gửi.

-          Kế toán công nợ phải thu, phải trả.

-          Kế toán chi tiết nguồn vốn.

-          Kế toán kho: Nguyên vật liệu, hàng hóa,....

-          Kế toán chi phí giá thành sản phẩm.

-          Kế toán TSCĐ và CCDC.

-         Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

-         Tự động kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ.

-         Báo cáo tài chính theo QĐ 48 bộ tài chính.

-         Báo cáo thế giá trị gia tăng, tích hợp kết xuất sang phần mềm HTKK của TCT.

-         Báo cáo thu nhập doanh nghiệp, tích hợp kết xuất sang phần mềm HTKK của TCT.

-         Các tiện ích khác:

2.      Sao lưu, phục hồi dữ liệu, thông tin phiên làm việc.

3.      Kiểm tra tính cân đối và đúng đắn của số liệu.

4.      Khôi phục chứng từ đã bị xóa.

5.      Quản trị người sử dụng.

III. Công nghệ sử dụng:

-       Hệ quản trị dữ liệu: SQL.

-       Ngôn ngữ lập trình: MS C#  

-       Giao diện: Winform tăng tốc độ nhập liệu và xử lý dữ liệu.

-       Font chữ: Unicode TCVN-6909

-       Hệ thống báo cáo: Xtra-report, Crystal report 2012, Excel tích hợp.

-       Đa người dùng. Đáp ứng mô  hình LAN, WAN,...


B. CÁC GÓI PHẦN MỀM

Gói 1. Quản lý vé, visa, khách sạn.

Gói 2. Quản lý vé, visa, khách sạn + Kế toán.

Gói 3. Quản lý vé, visa, khách sạn, Tour (Dự toán tour, Điều hành Tour, Quyết toán Tour)

Gói 4. Quản lý vé, visa, khách sạn, Tour (Dự toán tour, Điều hành Tour, Quyết toán Tour) + Kế toán Tour (Tính toán chi phí, lãi lỗ).

Chi tiết xin vui lòng liên hệ với ACMAN!


C. TÀI LIỆU

 Vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ACMAN

Tên giao dịch tiếng anh: ACMAN Software Development Joint Stock Company

Tên giao dịch viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN ACMAN

MST  : 0101605403

Số TK: 12510000370650 - chủ tài khoản TRẦN ĐÌNH NGUYÊN - BIDV Đông Đô. 

Số TK: 0451000409706 - chủ tài khoản TRẦN ĐÌNH NGUYÊN - Vietcombank Thành Công. 

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: Số 1 ngõ 36, Nguyên Hồng,

P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: 024. 3776 5618 (06 line)

Email: sale@acman.com.vn / info@acman.com.vn

HOTLINE: 0983 133 668

CHI NHÁNH TẠI TP. HCM:

Địa chỉ: 481 Điện Biên Phủ, Phường 6

Quận 3, TP HCM

Tel: 083 776 5618
Email: hcm@acman.com.vn

HOTLINE: 0913 633 181

Chia sẻ

    Bình luận