Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, ACMan cung cấp các dịch vụ làm kế toán thuê cho doanh nghiệp trọn gói.

  
I. DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI
1. Lập báo cáo thuế GTGT

- Tư vấn và hoàn thiện hó

a đơn bán ra, mua vào

- Kê khai thuế GTGT hàng tháng

- Nộp thuế GTGT hàng tháng

- Làm thủ tục mua hoá đơn GTGT. 

 2. Thuế TNDN

- Tư vấn, kiểm tra số liệu doanh thu và chi hàng quý

- Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
 

3. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán

- Hoàn thiện chứng từ kế toán

- Lập sổ kế toán (theo quy đinh).
 

4.Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

- Lập báo cáo tài chính

- Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN.
 
Chi phí dự kiến: 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ/ tháng.
 
II. DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH & QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

- Hoàn thiện hệ thống chứng từ

- Lập các sổ sách kế toán

- Lập báo cáo tài chính

- Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN

Chi phí dự kiến: 5.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ năm

Chia sẻ


Bình luận